4. ÖZÜRLÜLER ŞÛRASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN‘ın açılışını yaptığı 4. , “İstihdam” gündemiyle 16–20 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirildi.

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Otel‘de düzenlenen, “4. Özürlüler Şurası”nın açılışında yaptığı konuşmada, özürlüler için yaptıkları hiçbir düzenlemeyi bir lütuf, bir imtiyaz olarak görmediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana milletin kendilerinden beklediği ciddiyet ve duyarlılık içinde özürlülük konusunda hem mevzuat, hem de uygulama açısından önemli bir değişim sürecini yaşadıklarına işaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şunları kaydetti:

“Bir taraftan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletim, diyeceksin. Öbür taraftan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeyeceksin. Eğer sosyal devletsek, bunun gereği verilmesi gereken hakları tüm vatandaşlarına vereceksin. Bu bir iane değil, bir lütuf değil, bir görevdir, bir sorumluluktur. Gerek sorunların çözümünün tespitinin, gerek çözümü için ortaya konacak mevzuatın oluşturulmasında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ortak akıl oluşturulmasına özen gösterdik. Oluşturduğumuz mevzuatın uygulanması noktasında, toplumsal bilinç ve katılım süreçlerini en üst düzeyde canlandırmak için çeşitli kampanyalar düzenledik. Özürlüler meselesi, modern dünyanın en önemli meselelerinden biridir. Bunu gittiğim her yerde gördüm, araştırdım, inceledim. Türkiye’nin de geçmişten bu yana en önemli meselelerinden biri olmuştur. Ne yazık ki hal böyleyken bizden önceki hiçbir hükümet bu konuda yasal bir adım atma gereğini duymamıştır.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında özürlü işçi kadrolarında yıllık istihdamın 10 bin 880 olduğunu belirterek, istihdamın 2002 sonrası 7 yılda ise yıllık ortalama iki kat arttığını ve 20 bin 400’e ulaştığını bildirdi.

Bunları yeterli görmediklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özürlülerin istihdamının artırılmasına yönelik meslek edindirme, mesleki rehabilitasyon ve işe yerleştirme konularında başta işverenler olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarını çok önemsiyorum. Bununla ilgili olarak da, hatta yeni bütçe döneminde attığımız adımlarla birlikte ilgili bakan arkadaşlarımla da bunu bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşmak suretiyle, buradaki eksiğimiz nelerse, bu eksiği de gidermek suretiyle önce devletin kendi kuruluşları içerisinde bu yüzde 3’lük kotanın tam manasıyla eksiksiz doldurulması gerekiyor. Bunlarla memurları kastediyorum. Bunu bitirmemiz lazım. Çünkü bunlar zihniyet devriminin gereğidir ve bunları yapmak durumundayız. Ve sadece özürlü kardeşlerimizin sorunlar noktasında değil, her alanda, her meselede çağın gereklerine, değişen dünyanın gereklerine uygun zihniyet değişimini de inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. İnsan odaklı bakmak, atacağımız her adımda insani boyutu en önde tutmak durumundayız. Özürlü kardeşlerimizin meselelerinin gündeme gelmesi için illa yanımızda, yöremizde, yakınımızda bir özürlünün olması arkadaşlar gerekmiyor.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görüş mesafesinin içinde bir özürlünün olmamasının, böyle bir sorunun olmadığı anlamına gelmediğini belirterek, “Ateş düştüğü yeri yakmasın. Meseleler dar çerçevelerde ne olur sıkışıp kalmasın” dedi.

“YETER Kİ DEMOKRASİMİZ ÖZÜRLÜ OLMASIN”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, millet olarak her türlü sorunu çözebilecek kapasiteye sahip olunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu mesele hepimizin ortak meselesidir. Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürümüz, esasen bunu bizlere bir sorumluluk olarak zaten yüklüyor. Yeter ki çözebileceğimize inanalım. Yeter ki devletin millete bakışı özürlü olmasın. Burası çok önemli, yeter ki siyasetimiz, demokrasimiz özürlü olmasın. Ekonomimiz özürlü olmasın. Yeter ki sosyal devlet ilkesi daha da güçlensin. İnsanımızın sevgi, merhamet, birlik ve dayanışma ruhu yeter ki eksilmesin, tersine daha da pekişsin. Bunu sağladığımızda Türkiye’nin her sorunu da, her meselesi de, özürlü kardeşlerimizin meseleleri de mutlaka ama mutlaka çözülecektir. Ben bu umudu taşıyorum. Hükümet olarak 7 yılda önemli adımları bu alanlarda attık. Özürlülük meselesini hep gündemde tuttuk. Önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, iyileştirmeler sağladık. Bundan sonra da bu meseleyi gündemde tutmaya, özürlü kardeşlerimizin mevcut sorunlarını da aşmak noktasında mücadeleye hız kesmeden devam edeceğiz. Ben bu şurada alınacak kararların bundan sonra yapılacaklara ilişkin oluşturulacak yol haritasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf da 4. Özürlüler Şurasının açılışında yaptığı konuşmada, özürlülerin toplumsal hayata eşit ve tam katılımının sağlanmasının devletin en önemli görevlerinden olduğunu belirterek, engellilere fırsat eşitliği yaratmak için yapılacakların çağdaş Türkiye’nin önceliklerinden olduğunu söyledi.

”ULAŞILABİLİRLİK KONUSUNDA EYLEM PLANI“

Özürlülerin, toplumsal hayata tam katılımlarında ulaşılabilirlik ilkesinin önemine dikkati çeken Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf, gerek binalara gerek toplu taşıma araçlarına ulaşılabilirliğin sağlanması için 2010 yılında bir eylem planı ilan etmeyi düşündüklerini bildirdi.

İstihdamlarında güçlük yaşanan özürlüler için korumalı iş yerleri oluşturduklarını ifade eden Devlet Bakanımız Selma Aliye Kavaf, şöyle konuştu:

Bu iş yerleri için teşvikleri düzenleyen ve Özürlüler İdaresi Başkanlığında hazırlanan kanun tasarısının Başbakanlık tarafından TBMM‘ye intikal ettirilmesi aşamasındayız. İstihdam alanında ön yargıları yıkmak, özürlülerin istihdamının daha fazla artırılabilmesi, sürdürülebilir ve verimli kılınmasına yönelik yeni yöntem, politika ve düzenlemeleri gerçekleştirmek kararlılığındayız.

Kamu kuruluşları ve özel sektörün özürlü çalıştırma konusunda çok istekli davranmadığı bir gerçek. İstihdam, özürlüler için sadece gelir getiren bir süreç değil, aynı zamanda kendileriyle ve toplumla barışık bireyler haline gelmeleri için de önemli.

Uygulanan politikalar kapsamında krize rağmen engelli istihdamında önemli artışlar olduğunu belirten Bakanımız Sayın Kavaf,“2002 yılında özürlü işçi kadrolarında yıllık istihdam 10 bin 880 iken 2004–2009 ortalaması yaklaşık 20 bin 400 olmuştur. Özürlülerimizin istihdamında 2 katın üzerinde bir artış gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.