Özürlü Çocuklar Ve Fizyoterapi

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 10″ u özürlülerden oluşmaktadır. Özürlü grubu içinde yeralan çocukların bir kısmı zihinsel özürlü, bir kısmı fiziksel özürlü, bir kısmıda hem fiziksel hemde zihinsel özürlüdür.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre bu çocuklara “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri”nde özel eğitim ve fizyoterapi yapılmaktadır.

Rehberlik araştırma merkezlerinde oluşturulan eğitsel değerlendirme kurulları okul öncesi ve daha büyük çocukların eğitsel değerlendirmesini yaparak özel eğitim görecek çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gitmelerine karar vermektedirler.Fizyoterapi görecek çocukların değerlendirmesinide yapmaktadırlar.Fizyoterapi bir eğitim olarak değerlendirilmektedir.Fizyoterapi bir eğitim değil, bir tedavi yöntemidir.Bu alandaki uzmanda Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıdır.Sağlık Bakanlığı 01-09-2006 tarihli genelgesi Danıştay 10.Dairesi tarafından 4-12-2007 tarihinde iptal edilmiştir.Buna göre hastanelerde fizyoterapi hizmetleri fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının denetiminde yapılmaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan fizyoterapi hizmeti sadece fizyoterapistler tarafında verilmektedir.Ancak bu konuda bir fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorunun denetimi sözkonusu değildir.Bu merkezlerin denetimini Milli Eğitim Bakanlığı müffetişleri yapmaktadırlar.Müffetişlerinde bu konuda bir uzmanlıkları olmadığından bu alanda bir denetim sözkonusu değildir.Müffetişler sadece şekli bir denetim yapmaktadırlar.Fizyoterapi bir eğitim değil bir tedavi yöntemidir.Bu nedenle denetiminde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması daha uygun bir durumdur.

Hastanelerde fizyoterapi görmesi uygundur şeklinde rapor verilen çocukların fizyoterapi görüp görmeyeceklerine Rehberlik Araştırma Merkezleri karar vermektedir.Bu konu tıbbi bir konu olduğundan, tıpla ilgili olmayan elemanların bu konuda karar vermeleri ve denetim yapmaları bilimsel bir yaklaşım değildir.

Fizyoterapinin kimlere ve ne süre verileceği, hangi şartlarda verileceği, ne zaman sonlandırılacağı konusu ve denetimleri ilgili sağlık kurumları tarafından değerlendirilmelidir.

Dr.Mazlum Çöpür / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı