Özürlülere Hizmet veren Sivil Toplum Örgütleri

Özürlülere hizmet veren uluslararası kurum ve kuruluşlara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. Eklenmesini istediğiniz kurum ve kuruluşları bize iletiniz.

 

Uluslararası Örgütlenmeler

DPI-Disabled Peoples’ International
DPI’ın amacı özürlü bireylerin haklarını tam katılım, fırsat eşitliği ve gelişim konularında desteklemektir.DPI yarısından fazlası gelişmekte olan ülkelerden olmak üzere 110 üye ülkeye sahiptir.

RI-Rehabilitation International
Rehabilitation International dünya çapında özürlülerin ve ailelerinin adına toplumda bu bireylere fırsat eşitliği yaratılması, özürlülerin rehabilitasyonu ve özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonların oluşturduğu bir federasyondur.

HI-Handicap İnternational
Handicap International (HI) korunmaya muhtaç ya da engellerle karşılaşan bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çoklu disipliner yaklaşımlarla hazırlanan programları destekler.Handicap International yerel kapasitelerin güçlendirilmesi, gelişim ve bütünleştirici hareketlerin desteklenmesi ve özüre bağlı engellerin önlenmesine yönelik çalışmalara öncelik vermektedir.

WID-World Institute on Disability
WID, özürlü bireylerin toplumla tam olarak bütünleşmesi ve bağımsızlıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapan, kamu yararına çalışan bir kuruluştur.1983 yılında Bağımsız Yaşam/Vatandaşlık Hakları Hareketi liderleri tarafından kurulan WID oluşturulan politikaların uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

EENET-Enabling Education Network
EENET dünya genelinde bir bilgi paylaşım ağı yolula marjinal grupların eğitimlerinde bütünlüğün sağlanmasını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Gladnet InfoBase-Global Applied Disability Research and Information Network on Employment and Training
Gladnet InfoBase’de özürlü bireylerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik bilgiler, ulusal yasalar, programlar ve başarılı uygulamalar ve etkin stratejiler yer almaktadır.

IDDC-International Disability and Development Consortium
IDDC, 100 ülkede özürlülükle ilgili çalışmaların geliştirilmesi için 14 uluslararası sivil örgütten oluşan özerk bir kuruluştur. IDDC’ nin amacı işbirliği, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla özürlü bireylerin haklarının etkin şekilde geliştirilmesidir.

EDF-European Disability Forum (Avrupa Özürlüler Forumu)
Avrupa Birliği düzeyinde özürlülerin çıkarları için mücadele eden ve tüm üye ülkelerden özürlülere yönelik hizmet veren sivil toplum örgütlerin biraraya geldiği bir örgütlenmedir .

European Parliament of Disabled People (Avrupa Özürlüler Parlamentosu)
A
vrupa Özürlüler Parlamentosu, Avrupa Parlamaentosu’nun Özürlülük Gündemi dahilinde ve Avrupa Özürlüler Yılını takiben gerçekleştirilecek olan faaliyetleri destekleyeceğini ve bu süreçte özürlülere yönelik örgütlerin temsilcileriyle diyalog içerisinde olacaklarını gösteren bir ortamdır.

Diğer Linkler