YENİ YILDA 38 bin 192 ENGELLİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Selma Aliye KAVAF: “BU, ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ATILMIŞ ÇOK BÜYÜK BİR ADIM“
Devlet Bakanımız Sayın Selma Aliye KAVAFDevlet Bakanımız Sayın Selma Aliye Kavaf konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “özürlülere devlette ekmek kapısı açan” düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.Özürlüler için istihdamın hayati önem taşıdığını belirten Sayın Selma Aliye Kavaf, bu bağlamda özürlülerin istihdamının artırılması, sürdürülebilir ve verimli kılınmasına yönelik yeni yöntem, politika ve düzenlemelere duyulan ihtiyaç üzerine 4.Özürlüler Şurası’nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Şura sonrası, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında yapılan bir değişiklik ile kamuda ilk defa işe alınacak özürlülerle ilgili istisnai düzenlemeye gidildiğini kaydeden Sayın Selma Aliye Kavaf, yürürlüğe giren düzenlemeyle kamudaki özürlü istihdamının, kadro sınırlamasının dışında bırakıldığını belirtti.

Sayın Selma Aliye Kavaf: “Kanun gereğince dolu kadro sayılarının yüzde 3‘ ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olan ancak kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle bunu yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, bu yıl özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecek. Bu, özürlü vatandaşlarımız için atılmış çok büyük bir adım. Heyecanla bu düzenlemenin yürürlüğe girmesini bekleyen özürlü kardeşlerimizin heyecanını ben de paylaşıyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.-YENİ YILDA 38 bin 192 ENGELLİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK-Yapılan açıklamada yeni yılda 38 bin 192 özürlüye kamuda iş imkanı sağlanacağı bildirildi. 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda, kamuda ilk defa işe alınacak özürlülere yönelik istisnai düzenlemeler yer aldı. 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının 2010 yılı içinde atama yapabileceği kadrolar belirlendi. 

Yasada, 657 sayılı kanunun 53. maddesine göre yapılacak özürlü personel atamaları istisna kapsamında tutuldu. Düzenlemeyle kadro sayılarının yüzde 3‘ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda bulunan ancak bu yükümlülüklerini kadro sınırlaması ve diğer nedenlerle yerine getiremeyen kamu kurum ve kuruluşları, 2010 yılı içerisinde özürlü kontenjanlarının tamamını doldurabilecek. Böylelikle kamudaki özürlü istihdamı kadro sınırlamasının dışında bırakılarak, 38 bin 192 özürlüye devlette iş imkanı sağlanacak. 

Halen Adalet Bakanlığında bin 813, İçişleri Bakanlığında 619, Milli Eğitim Bakanlığında 16 bin 256, Sağlık Bakanlığında 8 bin 51, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 780, Diyanet İşleri Başkanlığında bin 638, Gelir İdaresi Başkanlığında 628, Emniyet Genel Müdürlüğünde 6 bin 229, Orman Genel Müdürlüğünde 229, diğer kurum ve kuruluşlarda bin 949 açık özürlü kadrosu buluyor. 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 48 bin 549 özürlü kadrosundan 10 bin 357‘si istihdam ediliyor. 38 bin 192 kişilik istihdam açığının yeni düzenlemeyle tamamen kapatılması bekleniyor.  
 


© 2010 – T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Necatibey Caddes